Opis projektu

Projekty dofinansowane ze środków UE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

ETAP I

Firma TOMASZ MALEWSKI informuje o realizacji projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki strategicznemu wykorzystaniu designu”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy TOMASZ MALEWSKI poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów.

W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.

Całkowita wartość projektu – 79.950,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE – 55.250.00 zł