ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE WYKONANIA MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Barczewo, 25.10.2021r.
TOMASZ MALEWSKI
11-010 Barczewo , ul. F. Nowowiejskiego 9

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE WYKONANIA MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY.

 

Firma TOMASZ MALEWSKI  celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości brutto zamówienia, obejmującego wykonanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy.

Opis modelu biznesowego w załączniku do niniejszego rozeznania rynku.

Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Internacjonalizacja firmy na rynku zagranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską z PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Prosimy o przesyłanie ( e-mailem-projekt14-malewski@wp.pl, pocztą) propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 03 listopada 2021r. godz. 12:00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: projekt14-malewski@wp.pl

 

Do pobrania