Opis projektu

ETAP II

Firma TOMASZ MALEWSKI informuje o realizacji projektu pt. “Wzrost konkurencyjności firmy TOMASZ MALEWSKI poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy TOMASZ MALEWSKI poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności . Przeprowadzone zostaną działania z wykorzystaniem procesów projektowania zawarte w rekomendacjach wskazanych w „Strategii wzorniczej” opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. Wzór na konkurencję, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

W ramach projektu oferta firmy zostanie rozszerzona o nowe innowacyjne wzorniczo produkty wraz z opakowaniami.Ponadto przeprojektowana zostanie komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna, zaprojektowana strategia marketingowa dla marki wraz z harmonogramem, zakupiony specjalistyczny park maszynowy oraz urządzenia do wykonywania nowych produktów. Właściciel firmy podejmie działania dotyczące dostosowania struktury organizacyjnej firmy do zarządzania wzornictwem.

Całkowita wartość projektu – 5 357 880.00 zł
Kwota dofinansowania z UE –3 000 000,00 zł